តើ​អ្នក​ខ្ជិល​នឹង​បើក​គេហទំព័រ Facebook ក្នុង​ការ​ដាក់​ផ្សាយ​រូប​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នក​ដែរ​ឬទេ? ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​នូវ​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Starry Hope Uploader ដែល​ជា​កម្មវិធី​ថ្មី មាន​មុខ​ងារ​ក្នុង​ការ​ផ្ទុក​រូប​ភាព​ទៅ​ក្នុង​គណនី Facebook របស់​អ្នក ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​បើក​គេហទំព័រ Facebook នោះ​ទេ។ ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​បក​ប្រែ​កម្មវិធី​នេះ​បាន​គ្រប់ ១០០% ហើយ អាច​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើ​បាន​ហើយ។ ដើម្បី​ដំឡើង​ឯកសារ​ភាសា​ខ្មែរ សូម​ចម្លង​ឯកសារ​នេះ​ចូល​ទៅ​ក្នុង /usr/share/locale/km បន្ទាប់​មក​បង្កើត​ថត​ឯកសារ​មួយ​ឈ្មោះ bin ទៅ​ក្នុង​ថត​មេ​ឈ្មោះ home ហើយ​បង្កើត​ឯកសារ​ទទេ​មួយ (Empty Document) ហើយ​សរសេរ៖ #! /bin/bash LANGUAGE=km /usr/bin/starry-hope-uploader ហើយ​រក្សា​វា​ទុក​ជា​ឯកសារ​ឈ្មោះ starry-hope-uploader ហើយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អាច​ដំណើរ​ការ​ជា​កម្មវិធី​បាន (Allow executing file as program) ជា​ការ​ស្រេច។