កម្មវិធី​សំបុត្រ​អេឡិច. Archive

ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ក្នុង localhost ជាមួយ hMailServer

hMailServer គឺ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​អាច​មាន​ការ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​បាន​នៅ​ក្នុង localhost។ ក្នុងការផ្ញើអ៊ីម៉ែលតែងតែងត្រូវការ Protocol ពីរ ដូចខាងក្រោម៖ POP3 មកពីពាក្យថា Post Office Protocol Version 3 ជាសេវាកម្មមួយ ដែលប្រើនូវ Protocol ប្រភេទ POP3 ដើម្បីទទួលយកសំបុត្រដែលបាន រក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីន Mail Server មកអានហើយវាមាន Port ស្មើនឹង 110 ។ SMTP មកពីពាក្យថា Simple Mail Transfer Protocol ជាសេវាកម្មមួយដែលប្រើនូវ Protocol ប្រភេទ SMTP សម្រាប់បញ្ជូនសំបុត្រទៅកាន់ Mail Server ឬក៏អ៊ិនធើណេត ហើយវាមាន Port ស្មើនឹង 25 ។ ហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើត Mail Server ?ការបង្កើត Mail Server គឺមានសារៈប្រយោជន៍ ដូចជា គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ប្រើ EchoFon សម្រាប់មើលសារ​របស់ Twitter

Twitter គឺជា Social Networking (បណ្តាញសង្គម) និងសេវាកម្ម blogging ដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជូន និងអានសារ (ត្រូវបានហៅថា tweets) ។ tweets គឺជាការ post ជាអក្សរ​ ដែលមានចំនួនច្រើនបំផុត ១៤០តួអក្សរ ហើយត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រ Profile របស់ Author ហើយ បញ្ចូលទៅអោយ subscribers (ត្រូវបានហៅថា followers) ទាំងអស់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Author ក៏អាចកំណត់បញ្ចូលទៅអោយតែ អ្នកណាម្នាក់ ឬច្រើនអ្នកតាមការកំណត់របស់គេក៏បានដែរ​។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូល និងទទួល tweets តាមរយៈ Twitter Website។ រូបរាងរបស់ Twitter.com Echofon គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណាមកម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់ Twitter Application ។ Echofon ប្រើសម្រាប់អានសារ របស់ Twitter ដែលអាចធ្វើការ​​​ ដំឡើងបាននៅក្នុង iPhone, iPad និង

Mozilla Thunderbird 5

Mozilla បានបង្ហញាជំនាន់ថ្មីរបស់ Thunderbird 5.0 ។ Mozilla Thunderbird 5 បាននិយាយថាជំនាន់នេះបានធ្វើអោយមានកាន់តែលឿនជាមុន  ព្រមទាំងសម្ថភាព​ផ្សេងៗ​ទៀត​ និងមានលក្ខណពិសេសផ្សេងទៀតដូចជាការកំនត់ email client។  វាជារបស់ថ្មីដែលត្រូវបានបន្ថែមលក្ខណពិសេស ដូចខាងក្រោម៖         ទាញយកទីនេះ ប្រភព៖ http://www.addictivetips.com/windows-tips/mozilla-thunderbird-5-now-with-more-enhanced-featuree/

បន្ថែមគណនី Gmail ជាមួយ Outlook 2010 ដោយប្រើ IMAP

អ្នកតែងតែបើក Gmail ក្នុង Browser តែពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញការតភ្ជាប់ Account Gmail របស់អ្នកក្នុងកម្មវិធី Ms Outlook 2010 ៖ សូមចូលទៅ Account Gmail ទៅ Setting  ហើយចុចលើ Forwarding and POP/IMAP bar ត្រង់ 1.Status:  សូមជ្រើសរើស Enable POP for mail that arrives from now on ហើយ Save Change បើកម្មវិធី Ms Outlook 2010 តើអ្នកធ្លាប់មានគណនេយ្យក្នុង Outlook 2010 ឬនៅ ? បើអតមានសូមចុច Next សម្រាប់ការបន្ថែម Email account. ជ្រើសរើស Yes សម្រាប់ការបន្ថែម email