នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​បញ្ចេញ​ពី​គំនិត​ផ្ទាល់​របស់​ខ្ញុំ ដែល​ធ្លាប់​បាន​ឆ្លង​កាត់ និង​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​យូរ​មក​ហើយ។ នៅ​ក្នុង Ubuntu យើង​អាច​ដំឡើង​ឯកសារ​កម្មវិធី (.deb) បាន​តាម​វិធី​ពីរ​យ៉ាង​ដែល​ល្អ​នោះ​មាន​ដូច​ជា៖ តាម​រយៈ ពាក្យ​បញ្ជា dpkg (អ្នក​គ្រប់​គ្រង​កញ្ចប់​កម្មវិធី/package manager, ប្រើ​នៅ​ក្នុង Terminal) តាម​រយៈ មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី (Software Center) ភាគ​ច្រើន​យើង​ចូល​ចិត្ត​ដំឡើង​តាម មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី ដោយ​ហេតុ​តែ​ការ​ដំឡើង​នេះ ងាយ​ស្រួល គ្រាន់​តែ​ចុច​បើក​ឯកសារ .deb ហើយ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង​ដំឡើង ជា​ការ​ស្រេច។ តែ​អ្នក​ប្រហែល​មិន​ទាន់​ដឹង​ទេ​ថា ពេល​ដែល​បើក​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី​ម្ដងៗ វា​ត្រូវ​ការ CPU ច្រើន​ដែរ​ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី។ ចុះ​នៅ​ពេល​យើង​ចុច​ដំឡើង​ឯកសារ​កម្មវិធី​ថែម​ទៀត ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់​ឯកសារ​ប្រព័ន្ធ នោះ​វា​នឹង​ចាប់​យក CPU មួយ​ជាន់​ថែម​ទៀត។ ដូច្នេះ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ទំហំ CPU ទំនេរ​ច្រើន​ដើម្បី​បើក​មជ្ឈមណ្ឌល និង​ដំឡើង​កម្មវិធី។ បើ​កុំព្យូទ័រ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ CPU ចំនួន ៦០% ហើយ​នោះ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បើក Software Center ពេល​ខ្លះ CPU របស់​អ្នក​នឹង​ឡើង​ដល់ ១០០% តែ​ម្ដង។