មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Archive

ស្វែងយល់ពី Database

ជាការពិតណាស់លោកអ្នកប្រហែលជាបានស្គាល់ ឬក៏ មិនបានស្គាល់ ថាអ្វីទៅជា Database នោះទេ ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​លោក​អ្នក​បាន​មើល​ឃើញ និង​​ប្រើ​ប្រាស់​វា ស្ទើរ​តែ​គ្រប់ពេលវេលា​ផងដែរ ជាក់ស្តែង​ដូចជាៈ នៅពេលដែលលោកអ្នក Logo on ដោយវាយបញ្ចូល Username និង Password ដើម្បីប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។ នៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការរកទិន្នន័យតាមអ៊ិនធើណេត នៅលើគេហទំព័រណាមួយ ។ នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើ ATM Card ដើ​ម្បីបើកយកលុយពី Cash Machine របស់ធនាគារ ។ ដូច្នេះមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើការប្រើ Database គ្រប់ពេលេវេលាទាំងអស់គ្រាន់តែថាលោកអ្នកយកវាទៅប្រើតាម តំរូវការផ្សេងៗគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ យើ​ង​អាចអោយនិយមន័យទៅលើ Database ថា វាគឺជាមូលដ្ឋាននៃការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យ​​ ផ្ទុកទិន្នន័យ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ។ Database ចែកជាពីរប្រភេទ គឺ  Stand-alone Database និង Server Database ។ 1. Stand-alone Database គឺជាប្រភេទ

តើអ្វីជា SQL Buddy?

SQL Buddy គឺជា Web Application មួយសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រង MySQL Database  ដោយដំណើរការបានដោយ Apache Webserver ។ វាមាន លក្ខណៈស្រដៀងនឹង phpMyAdmin ដែរ ។ SQL Buddy ត្រូវបានផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ (Open Source) ដោយអភិវឌ្ឍន៍ដោយភាសា PHP និង Ajax ។ លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ SQL Buddy មិនត្រូវការដំឡើង គ្រាន់ទាញយកមកអាចប្រើប្រាស់បានតែម្តង មានរូបរាងស្រស់ស្អាត (Interface) ឯាយស្រួលគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ ងាយស្រួលរុករកទិន្នន័យនៅក្នុង MySQL Database មានល្បឿនលឿនក្នុងពេលដំណើរការ អាចធ្វើការកត់ត្រាទុកបាន (Bookmarks) អាចនាំចូល និងនាំចេញបានផងដែរ អាចប្តូរ Theme បាន អាចប្រើប្រាស់បានច្រើនភាសា អាចប្រើប្រាស់ Shortcut key បាន អាចគាំទ្រលក្ខណៈភាគច្រើនរបស់ MySQL Feature ដូចជាបង្កើត, លុប​ Database,

ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ក្នុង localhost ជាមួយ hMailServer

hMailServer គឺ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​អាច​មាន​ការ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​បាន​នៅ​ក្នុង localhost។ ក្នុងការផ្ញើអ៊ីម៉ែលតែងតែងត្រូវការ Protocol ពីរ ដូចខាងក្រោម៖ POP3 មកពីពាក្យថា Post Office Protocol Version 3 ជាសេវាកម្មមួយ ដែលប្រើនូវ Protocol ប្រភេទ POP3 ដើម្បីទទួលយកសំបុត្រដែលបាន រក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីន Mail Server មកអានហើយវាមាន Port ស្មើនឹង 110 ។ SMTP មកពីពាក្យថា Simple Mail Transfer Protocol ជាសេវាកម្មមួយដែលប្រើនូវ Protocol ប្រភេទ SMTP សម្រាប់បញ្ជូនសំបុត្រទៅកាន់ Mail Server ឬក៏អ៊ិនធើណេត ហើយវាមាន Port ស្មើនឹង 25 ។ ហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើត Mail Server ?ការបង្កើត Mail Server គឺមានសារៈប្រយោជន៍ ដូចជា គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ

តើអ្វីជា phpMyAdmin?

phpMyadmin គឺជា Web Application  មួយសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រង MySQL Database  ដោយដំណើរការបានដោយសារ Apache Webserver ។ phpMyadmin ត្រូវបានផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ (Open Source) ដោយអភិវឌ្ឍន៍ដោយភាសា PHP ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ ដែលប្រើប្រាស់ PHP & MySQL តែងតែប្រើប្រាស់ phpMyadmin ទាំងនៅក្នុង Localhost និង Hosting (CPanel) ផងដែរ ដោយសារវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលច្រើន ក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ phpMyadmin មានរូបរាងសាមញ្ញងាយស្រួលប្រើប្រាស់ អាចគាំទ្រលក្ខណៈភាគច្រើនរបស់ MySQL Feature ដូចជាបង្កើត, លុប​ Database, table, views, field និង indexes អាចចម្លង, លុប,​ កែប្រែឈ្មោះ និង ផ្លាស់ប្តូរ Field នៅក្នុង

តើអ្វីជា Microsoft Access Project?

Microsoft Access Project គឺជា Access file មួយដែលទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវរក្សានៅក្នុង Microsoft SQL Server ។ Microsoft Access Project ត្រូវបានប្រើជាលក្ខណៈ native-mode គឺប្រើបានតែ Form និង Report ប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯ Table និង Query គឺត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុង Microsoft SQL Server ។ Ms Access Project អាចរក្សាទិន្នន័យបានដោយប្រើ OLEDB (Object Linking Embed Database)  ។ ចំពោះ Extension របស់ Ms Access Project គឺ (*.Adp) ។ ខាងក្រោមនេះជា Ms Access Project Architecture លេខ