តាម​ពិត​វា​មិន​មែន​ជា​រឿង​សម្ងាត់​អ្វី​នោះ​ទេ តែ​អ្នក​ដែល​ប្រើ​ទូទៅ​មិនដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​អំពី​រឿង​នេះសោះ។ ព្រោះ​សំខាន់​ឲ្យ​តែ​ប្រើ​បាន​ស្រួល​ទៅ​បាន​ហើយ។ ពេល​យើង​ដំឡើងកម្មវិធី​នេះ​ឡើង​ភ្លាម វា​នឹង​បញ្ចូល​នូវ​រូបតំណាង​ពណ៌​មាស​ឲ្យ​យើង​ស្រាប់​តែ​ម្ដង។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​យើង​ចង់​ប្ដូរ​ពី​រូបតំណាង​ធម្មតា​ទៅ ពណ៌​មាស នោះ​សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាង​ក្រោម 🙂 ៖ ១. សូម​ចុច​ខាង​ស្ដាំលើ​រូបតំណាង Google ធម្មតា​នៅ​លើ​អេក្រង់​ខាង​មុខ (Desktop) ហើយ​រើស​យក Properties ហើយ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង Change Icon… ២. នៅ​ក្នុង​ផ្ទាំងប្ដូរ​រូបតំណាង​នោះ អ្នក​នឹង​ឃើញ​នូវ​រូបតំណាង​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម បន្ទាប់​មក​រើស​យក​រូប​ពណ៌​មាស​៖ ៣. ជា​ចុង​ក្រោយ​អ្នក​គួរ​តែ​ទាញ​រូបតំណាង​ពណ៌​មាស​នោះ ទៅ​ដាក់​ក្នុង​របារ​បាត គឺ​ពិត​ជា​ស្អាត៖ សូមរីករាយ​ជាមួយ​នឹង​ការ​អនុវត្ត​នេះ 😉