ឈ្មោះ៖ សុខ ឃៀង

ស្រុក​កំណើត៖ ភ្នំពេញ

ថ្ងៃ​កំណើត៖ ១៦/កុម្ភះ/១៩៨៨

សាសនា៖ ព្រះពុទ្ធ​សាសនា

កម្រិត​វប្បធម៌៖ បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

អំពីការងារ៖ ធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនផ្នែក Internet Programming នៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងអេឡិចត្រូនិច (ITEC)

បទសោធន៍ការ និងស្នាដៃ៖ ២០០៨: ធ្វើការជាអ្នករចនារូបភាពនៅក្រុមហ៊ុន RGB Advertsing
២០០៨: និព្ធន្តសៀវភៅកុំព្យួទ័រ Sony Vegas 8.0 និង CorelDRAW X4
២០០៩: ធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រ (វគ្គខ្លី) នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា
បំណង​នា​ពេល​អនាគត៖ ចង់​ក្លាយ​ជា Programmer, Animator និង Web Developer​

គម្រោង​នា​ពេល​អនាគត៖ ចង់បង្កើតកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលប្រព័ន្ទប្រត្តិបត្តិការ Andriod និង បង្កើតគេហទំព័របណ្តាញសង្គម
ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត៖ ចូល​ចិត្ត​លេង​សើចច្រើន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារពីអ៊ិនធើណេត

អាច​ទំនាក់​ទំនង​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​អ៊ីម៊ែល៖