ឈ្មោះ៖ ជី សុផាត

ស្រុក​កំណើត៖ បន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ​កំណើត៖ ១៥/មិនា/១៩៩០

សាសនា៖ ព្រះពុទ្ធ​សាសនា

កម្រិត​វប្បធ៌ម

  • បញ្ជាប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល
  • កំពុងសិក្សា ថ្នាក់៖បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាន់ទី៣ ឆ្នាំទី២ (ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-១១) នៃសាកលវិទ្យាល័យ មានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ការងារស័គ្រចិត្ត 

  • ២០០៤ ៖ មិត្តអប់រំមិត្តនៅវិទ្យាល័យ កម្មវិធីមេត្តា អរុណា របស់អង្កការ Care
  • ២០០៦ ៖ ក្លិបយុវជន​ ផ្នែកអប់រំបង្ការគ្រឿងញៀន របស់សមាគមយុវជនខ្មែរ(KYA) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  • ២០០៨ ៖ មិត្តអប់រំមិត្តផ្នែកអប់រំបង្ការគ្រឿងញៀន របស់សមាគមយុវជនខ្មែរ(KYA) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  • ២០០៩ ៖ ជាជំនួយការបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ មានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ការងារបច្ចុប្បន្ន

  • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សហគមន៍ យុវជន ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (YFD)
  • ជាបណ្ណារក្សនៃបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័មានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត៖ ចូល​ចិត្ត​លេង​សើច ចូលចិត្តស្រាវជ្រាវ និងចែករំលែក ។

ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ៖ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែល, , Facebook , Google Plus.

 មើល​រាល់​អត្ថបទដែល​បាន​សរសេរ​ដោយ ជី សុផាត →