ឯកសារ​បន្តិច​បន្តួច​អំពី​ការ​បង្កើត​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ

font-desinging

ទាញ​យក

នេះ​ជា​អត្ថបទ​បទ​បង្ហាញ​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​លើក​យក​ទៅ​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ព្រឹត្តិការណ៍​បើកទូលាយ (រៀប​ចំ​ដោយ​ក្រុម ចែក​គ្នា​និយាយ​អាយធី) លើក​ទី១ ស្ថិត​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ហ្សាម៉ាន់។

វា​ពុំ​មាន​អ្វី​លម្អិត​នោះ​ឡើយ ព្រោះ​ខ្ញុំ​រៀប​ចំ​វា​ជា​ចំណុច​ខ្លីៗ។ កាល​នោះ​ក៏​ពុំ​បាន​ថត​ជា​សំឡេង​ឬ​វីដេអូ​អ្វី​ទុក​ដែរ ព្រោះ​ពុំបាន​រៀប​ចំ។ ខ្ញុំ​ចង់​ចំណាយ​ពេល​ដើម្បី​ធ្វើ​អ្វី​ជា​ច្រើន ក៏​ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​ពេល​វេលា​មិន​សូវ​មាន ដូច្នេះ​ជា​ផល​លំបាក​សម្រាប់​ខ្ញុំ។

ប្រសិន​បើ​មាន​ចម្ងល់​អ្វី​អំពី​ការ​បង្កើត​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ អាច​ដាក់​មតិ​នៅ​ក្រោម​អត្ថបទ​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​ឆ្លើយ​តប​តាម​តែ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។ 🙂