ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ឈ្មោះ «បឹង»

នេះ​គឺ​ជា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ថ្មី​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ទើប​នឹង​ធ្វើ​រួច​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។ ពុម្ព​អក្សរ​នេះ​ជា​ប្រភេទ​យូនីកូដ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា «បឹង» ហើយ​មាន​បញ្ចូល​អក្សរ​អង់គ្លេស​ជា​ស្រេច។ អក្សរ​អង់គ្លេស​ដែល​មាន​ក្នុង​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា Didact Gothic រចនា​ដោយ​លោក Daniel Johnson ដែល​មាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​នៅ​ក្នុង Google Fonts ក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ OFL (Open Font License) ។

***បាន​ធ្វើ​កំណែប្រែ៖ សូម​ចូល​អាននៅទីនេះ!

KhBoeung

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ប្រើ​ទៅ ហើយ​ជួប​ប្រទះ​នឹង​បញ្ហា​ណា​មួយ សូម​មេត្តា​រាយការណ៍​មក​កាន់​ខ្ញុំ​វិញ។ អរគុណ!

ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ «បឹង» ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ OFL