ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​រវាង Skype និង WampServer

បញ្ហា​នេះ​តែង​តែ​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​កុំព្យូទ័រ​មួយ​បាន​ដំឡើង​កម្មវិធី WampServer និង ។ បញ្ហា​នោះ​គឺ នឹង​មិន​ដើរ​នៅ (មិនលោត​ទៅ​រូប​ពណ៌​បៃតង) នៅ​ពេល​ដែល Skype ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​មុន។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ឲ្យ ដើរ​យើង​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​បិទ Skype សិន​រួច​បើក ហើយ​បាន​បើក Skype ឡើង​វិញ​ម្ដង​ទៀត។ តែ​ដំណោះ​ស្រាយ​បែប​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ចំណាយ​ពេល ហើយ​ណា​មួយ​បិទ​ចុះ​បើក​ឡើង​នាំ​តែ​ច្រើន​ដង។

តែ​ដំណោះ​ស្រាយ​តែ​ម្យ៉ាង​ដែល​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជា​និរន្តរ៍​នោះ គឺ​យើង​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​កែ​បន្តិច​ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​ក្នុង Skype។

ជា​ដំបូង​សូម​បើក​កម្មវិធី Skype បន្ទាប់​មក​ចូល​ទៅ​កាន់៖ Tools -> Options… -> Advanced -> Connection ហើយ​ដោះ​ជម្រើស "Use port 80 and 443 as alternatives for incoming connections" ។

ចាប់​ផ្ដើម​កម្មវិធី Skype ឡើង​វិញ។ បន្ទាប់​មក​សូម​សាក​ល្បង​បើក​កម្មវិធី WampServer តាម​ក្រោយ​ដូច​រាល់​ដង, ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​រូប WamServer លោត​ទៅ​ពណ៌​បៃតប ហើយ​វា​ដើរ​ដោយ​គ្មាន​បញ្ហា​ថែម​ទៀត​ផង។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​ក៏​ល្អ​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​មួយ​ចំនួន ដែល​តែង​តែ​ដាក់​ឲ្យ Skype ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ពេល ត្រូវ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម។

នៅ​ពេល​នេះ​បញ្ហា​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ ជាមួយ​នឹង​គន្លឹះ​តូច​មួយ​នេះ។ 🙂