រូបរាង​ថ្មី​នៃ​គេហទំព័រ IT4U

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​គេហទំព័រ បាន​ផ្លាស់​ប្ដូ​ររូបរាង​ថ្មី ដែល​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ភាព​ទូលាយ មិន​សាំញ៉ាំ ហើយ​សាមញ្ញ​ងាយ​ស្រួល​មើល​ជាង​មុន។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូបរាង​លើក​ទី៣​ហើយ បើ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១១ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​បើក​សម្ពោធ​មក​ម្ល៉េះ។

រូបរាង​ថ្មី​នេះ​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​វែប​ថ្មី ដែល​ពេញ​និយម​បំផុត​នោះ​គឺ

យើង​ខ្ញុំ​គិត​ថា​រូបរាង​ថ្មី​មួយ​នេះ ប្រាកដ​ជា​នៅ​មាន​កន្លះ​ខ្លះ​ខ្វះ​ខាត​នៅ​ឡើយ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​រក​ឃើញ​ចំណុច​មិន​សម​គួរ​នោះ សូម​ផ្ដល់​ជាមតិ​កែ​លម្អ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​វាចា​ខាង​ក្រោម​នេះ។

សូម​អរគុណ!
ពី​យើង​ខ្ញុំ, ស្ថាបនិក​គេហទំព័រ។