បង្កើត​ទំព័រ “មក​ដល់​ឆាប់ៗ​នេះ” ជាមួយ​ចលនា CSS3

ទំព័រ “Coming Soon” ឬ “នឹង​មក​ដល់​ឆាប់ៗ​នេះ” ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ស្ថាបនា​គេហទំព័រ​ណា​មួយ ដែល​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក​ទស្សនា​ឲ្យ​ដឹង​ថា គេហទំព័រ​នេះ​ពុំ​ទាន់​រួចរាល់​នៅ​ឡើយ​ទេ ហើយ​សូម​ចូល​មក​មើល​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ពេល​ក្រោយ ឬ​ក៏​ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​យក​ព័ត៌មាន នៅ​ពេល​គេហទំព័រ​យើង​ចាប់​បើក​ជា​ស្ថាបពរ។

ភាគ​ច្រើន​នៃ​ការ​ធ្វើ​ទំព័រ​នោះ អ្នក​ធ្វើ​ភាគ​ច្រើន​បាន​ជ្រើស​រើស​យក Flash ឬ​ក៏ JavaScript ជា​ជំនួយ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​នេះ យើង​ក៏​អាច​ប្រើ 3 ដើម្បី​បង្កើត​ទំព័រ​នោះ​បាន​ដែរ ហើយ​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ចលនា​យ៉ាង​រស់រវើក និង​គួរ​ឲ្យ​ស្ងប់​ស្ងែង​ថែម​ទៀត​ផង។

[Codrops]