រូប​ក្រាភិច​ចំនួន ៣៥ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ CSS3

អ្នក​ពិត​ជា​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ថា 3 មាន​សមត្ថភាព​ខ្លាំង​ពូកែ​ណាស់ ព្រោះ​វា​អាច​បង្កើត​បាន​នូវ​ចលនា លក្ខណៈ​ទៅ​លើ​របស់​អ្វី​មួយ បាន​យ៉ាង​ល្អ ក្រៅ​ពីនេះ​វា​ក៏​អាច​ប្រើ​ក្នុង​ការ​គូរ​រូប​ក្រាភិច​នានា​ផង​ដែរ។ សូម​ក្រឡេក​មើល​ទៅ​រូប​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ មិន​មែន​ជា​ការ​គូរ​ក្នុង ឬ Gimp អ្វី​ឡើយ តែ​រូប​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​គូរ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ សុទ្ធ​តែ​ម្ដង។

និមិត្ត​សញ្ញា​ព័ត៌មាន RSS

rss feed icon Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

Apple IMac

apple imac Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ក្ដារ​ចុច Apple

apple keyboard Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

Apple IPhone

ទូរស័ព្ទ iPhone គូរ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ CSS3 ។ មើល​ទៅ​ពិត​ជា​មិន​ធម្មតា​មែន។

apple iphone Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ផ្កា​សាគូរ៉ា

CSS3 អាច​ប្រើ​ក្នុង​ការ​គូរ​រូបសត្វ ឬ​រុក្ខជាតិ​ក៏​បាន​ដែរ។

cherry blossom Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ពែង​កាហ្វេ

coffee cup Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ដូរ៉េម៉ុន

ដូរ៉េម៉ុន​ជា​គំនូរ​ជីវចល និង​តុក្កតា របស់​ជប៉ុន​ដែល​ក្មេងៗ​ចូល​ចិត្ត!

doraemon Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ឆ្មា

meowww Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ផ្សិត, Triforce, បាល់ Poké, Kirby

musroom triforce pokeball kirby Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ឆ្មា Nyan

nyan cat Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ពណ៌​គំរូ

patterns Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ប៊ូតុង BonBon

BonBon គឺ​ជា​ប៊ូតុង CSS3 ដែល​មាន​រូបរាង​ស្រស់​ឆើត​ឆាយ និង​មាន​ភាព​បត់​បែន​តាម​កាលៈទេសៈ។

bonbon button Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

រូប​តំណាង​ក្នុង iOS

ios icons Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា​បណ្ដាញ​សង្គម

social media icons Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា​បណ្ដាញ​សង្គម

social media icons 2 Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

Peculiar

peculiar Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេងៗ

gui icons Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

រូប​លោក ស្ទីវ​ចប

steve jobs Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

Twitter ត្រី​បាឡែន

twitter fail whale Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

UmbrUI

umbrui Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា​កម្មវិធី Adobe Photoshop

adobe photoshop logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Android

android logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Apple

apple logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Atari

atari logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា BP

bp logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Dribbble

dribbble logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Magento

magento logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា McDonald

mcdonald logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ចាប Twitter

twitter bird Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Windows

ស្អាត និង​ងាយ​ស្រួល​ធ្វើ!

windows logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា IE

internet explorer logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Google Chrome

ពិត​ជា​ធ្វើ​បាន​ស្អាត​មែន!

google chrome logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Opera

opera logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា HTML5

html5 logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

និមិត្ត​សញ្ញា Volkswagen

volkswagen logo Coding Kung fu: 35 Graphics Built Purely With CSS3

ពេល​ឃើញ CSS3 អាច​គូរ​រូប​បាន​ស្អាត​យ៉ាង​ដូច្នេះ តើ​អ្នក​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​រៀន​ពី​វា​ដែរ​ឬទេ?
CSS3 អាច​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រូប​ច្រើន និង​មាន​ទំហំ​ប្រើ​ប្រាស់​តូច​ថែម​ទៀត​ផង ព្រោះ​វា​ប្រើ​សុទ្ធ​តែ​កូដ​ទាំង​អស់។ 🙂

[HongKiat]