ភូមិ វចនានុក្រម អង់គ្លេស – ខ្មែរ សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Android

ភូមិ គឺ​ជា​​អេឡិកត្រូនិក​ភាសា អង់គ្លេស – ដ៏​ល្អ​មួយ​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ របស់​អ្នក។ ​នេះ​មាន​ភាព​រហ័ស​រហួន​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ពាក្យ, ប្រើ​បាន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Android គ្រប់ៗ​គ្នា។ កម្មវិធី​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​កំណែ ១.០ នៅ​ឡើយ តែ​តាម​រយៈ​ព័ត៌មាន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​នៅ​ក្នុង​កំណែ ២.០ នឹង​មាន​ដាក់​បញ្ចូល​ ខ្មែរ – អង់គ្លេស មួយ​ថែម​ទៀត។

ទាញ​យក​កម្មវិធី​វចនានុក្រម ភូមិ ពី​ផ្សារ​កម្មវិធី

កម្មវិធី​វចនានុក្រម​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ៖ GGear Co., LTD.