ល្បែង​កម្សាន្ត៖ លេង Angry Birds Seasons នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ

អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ស្គាល់​មក​ហើយ​អំពី​ ដែល​ជា​ប្រភេទ​​មួយ ទទួល​បាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ​នេះ​មាន​វត្ត​មាន​ទាំង​នៅ​លើ Android, iOS, កុំព្យូទ័រ () និង​នៅ​លើ Google (http://chrome.angrybirds.com/)។ ហើយ​ក៏​មាន​ច្រើន​វគ្គ​ដែរ​ដូច​ជា Angry Birds (ធម្មតា), Angry Birds Rio និង Angry Birds។ វគ្គ​ពីរ​ខាង​ដើម​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​មក​លេង​បាន​ហើយ​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​បស់​អ្នក តែ​នៅ​ពេល​ឥឡូវ ក៏​អ្នក​អាច​ទាញយក​វា​មក​លេង​នៅ​លើកុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​បាន​ដែរ។

នៅ​ក្នុង Angry Birds Seasons សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​ក៏​មាន​វគ្គ​តូចៗ​សម្រាប់​លេង​ដូច​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដែរ។ ដូច​ជា​វគ្គ​​រដូវ​កាល​ឆ្នាំ​២០១១ និង វគ្គ​រដូវ​កាល​២០១២។ បើ​អ្នក​ចង់​លេង​នោះ​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ដែល​មាន​នៅ​ផ្នែក​ក្រោម​នៃ​អត្ថបទ​នេះ។

តម្រូវ​ការ​អប្បរមា៖

  • ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows SP2
  • RAM 512MB
  • CPU 1 GHz
  • Graphic OpenGL 1.3 compatible
  • ការ​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​អ៊ីនធឺណិត ដើម្បី​ការ​បើក​ដំណើរ​ការ

ទាញ​យក Angry Birds Seasons សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ

[រូប​ភាព៖ TipsoTricks]