កម្មវិធី​អាន​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Android

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​តាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន​នៅ​ឯ​ទំព័រ​កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ​របស់​លោក ដាញ់ ហុង បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កម្មវិធី​សម្រាប់​អាន​ព័ត៌មាន​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី នៅ​លើ​ នោះ​ត្រូវ​បាន​បន្ទាន់​កាល (update) ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ថ្មី ដែល​មាន​ទំហំ​តូច​ស្រាល​លឿន​ជាង​​មុនៗ​ទៅ​ទៀត។

ដូច្នេះ​បើ​អស់​លោក​អ្នក ចង់​សាក​ល្បង​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ​ជាមួយ​នឹង​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី សូម​ទាញ​យកតា​មរ​យៈ​តំណ​ខាង​ក្រោម។

ទាញ​យក​កម្មវិធី​អាន​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី

[ប្រភព​ព័ត៌មាន៖ cadroid]