ទាញ​យក​កញ្ចប់​រូបភាព​ខាងក្រោយរបស់ moonOS 4

ដូចយើង​បានដឹងថា ជាប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការណ៍​នៃខ្សែ​ស្រលាយ Linux ។ ជាប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការណ៍ដែល​មាន ធឹម ច៍ន្ធឬទ្ថី ជាស្ថាប​និក​ដែល​ជាកូនខ្មែរដំបូងគេបង្អស់​ដែល​បានធ្វើវាឡើង ហើយ​ មកដល់ពេលនេះ​មាន ៤ ជំនាន់ហើយ ជំនាន់ចុងក្រោយ​គឺ 4 Neak ហើយ​ខាង​មុនឆាប់នេះ​ ធឹម ច័ន្ធឬទ្ធី និងចេញ 5 ។ ខាងក្រោមនេះជារូបផ្ទៃខាងក្រោយ​របស់ 4 ហើយអ្នកក៏អាច​ទាញ​យក​ទៅដាក់លើកុំព្យូទ័រអ្នកដែរ ៖

ទាញយករូបភាពទាំងអស់ ទីនេះ moonOS 4Wallpaper