បន្ថែម​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​លើ Desktop ជាមួយ Real Desktop!

យើងធ្លាប់បានបង្ហាញ​អំពី​កម្មវិធីមួយ​សម្រាប់​រចនា Desktop អ្នកគឺអត្ថបទ៖ BumpTop ធ្វើ​ឲ្យ Desktop របស់​អ្នក​មាន​ភាព 3D បានធ្វើអោយ​ Desktop អ្នក​មានលក្ខណ ពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញ​កម្មវិធី​មួយទៀត​ស្រដៀងគ្នាដែរ គឺកម្មវិធី Real Desktop ៖
 លក្ខណពិសេស៖ 

* អាច​ប្ដូរ​ទំហំ Icon បាន
* ការ​​តម្រាប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៃ Icon
* អាច​លាក់ ឬបង្ហាញឈ្មោះ File
* អាច​ត្រឡប់ File/Icon
* ដំណើរការជាមួយ Monitors ច្រើន
* មានសម្លេង 3D
* ដាក់រូប​ផ្ទៃខាងក្រោយ និងមានលក្ខណពិសេសច្រើនទៀត!

តោះទាញយក​ដើម្បី​ភាពស្រស់ស្អាត់​នៃផ្ទៃខាងមុខ​កុំព្យូទ័រអ្នក

ទាញយក ទីនេះ