តោះ! ទៅ​មើល​ចក្រ​​វាល​ជា​មួយ​​គ្នា

ជា​កម្ម​វិធី​កូដ​ចំហ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​​មើល​​ចក្រ​​នៅ​​និង​កុំព្យូទ័រ​អ្នក​។  វា​បាន​បង្ហាញ​ចក្រ​វាល​ពិតៗ ជា​លក្ខណ 3D  វា​ពិតជា​បាន​បង្ហាញ​ភាព​ពិត​​ដូច​ជា​ការ​មើល​ក្នុង​កែវ​ពង្រីក​ដែរ ​យើង​អាច​ពង្រីក​ពង្រួម​បាន៖

លក្ខណ​ពិសេស​ជំ​នាន់ 0.11.0 ៖

ការ​មើល​មេឃ

 • អា​ច​មើល​ពពួក​​ក្រុម​ផ្កាយ​ជាង ​600,0
 • បាន​បន្ថែម​ពពួក​ក្រុម​ផ្កាយ​ជាង​ 210 លាន
 • បញ្ចូល​ទាំង​វប្បធម៌​រួម​មាន តារា​ទាំង​ដប់ពីរ និ​ង​រូប​ផ្សេងៗទៀត
 • ដាក់បញ្ចូល​ទាំង​រូប​ពពក​
 • ការ​មើល​ ព្រះ​អាទិត្យ រះ និង​ព្រះអាទិត្យ លិច​
 • ការ​មើល ភព និង​ផ្កាយ​រណប

រូបរាង

 • មាន​វិសាល​ភាព​ខ្លាំង​ក្នុង​ការពង្រីក​ពង្រួម​
 • មាន​ម៉ោង​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ពេល
 • មាន​ភាសា​ច្រើន
 • មាន​ការ​ពង្រីក​ពង្រួម​ជា​លក្ខណ​កោង​ ផ្ទៃរាប​ស្មើរ ដែល​មើលទៅ​ពិសេស
 • spheric mirror projection for your own low-cost dome
 • ការ​បញ្ជា​ស្រួល
 • ដូច​កែវពង្រីក​មើ​ល​ផ្កាយ​

ទាញយកតាមដំណើរការ

ក្រៅ​ពី​នោះ​វា​មានលក្ខណ​ពិសេសជាច្រើនទៀត ដែល​អ្នក​មិនដែលនឹកស្មានដល់! សូម​មើលរូបទាំងអស់គ្នា​៖

 

[ stellarium]