រូប​ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន៖ ល្បឿន​អ៊ីនធ័រណិត​នៅ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ប្រទេស​ណា​ដែល​មាន​ល្បឿន​អ៊ីនធ័រណិត​លឿន​ជាង​គេ? ក្នុង​រូបក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​មក​ថា “ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង” ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ល្បឿន​អ៊ីនធ័រណិត​លឿន​ជាង​ប្រទេស​នានា​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ ចុះ​ចំណែក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ជា​ប្រទេស​រីក​ចម្រើន​ខ្លាំង​ក្លា​នោះ ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ណា​ដែរ? 🙂 សហរដ្ឋអាមេរិក​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ ២៦, ប្រទេសចិន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់ ៨២ …..។ ដូច្នេះ​បើ​ចង់​ដឹង​លម្អិត​បន្ថែម​ទៀត សូម​មើល​រូប​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ។

[Mashable]