រៀន​ប្រើ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី Ubuntu 11.04 – ឯកសារ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស

សម្រាប់​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រើ 11.04 ជា​លើក​ដំបូង​នោះ មុខ​តែ​នឹង​ទទួល​បាន​ភាព​ប្លែក​ជាក់​ជា​មិន​ខាន​ឡើយ។ ព្រោះ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ប្លែកៗ​ជា​ច្រើន ក្នុង​នោះ​រួម​មាន មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី (Software Center)។ តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី ជា​អ្វីទៅ? មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី​គឺ​ជា​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក​កម្មវិធី តាម​ផ្នែក​និមួយៗ​ដូច​ជា​ផ្នែក​អ៊ីនធ័រណិត, ផ្នែក​រូបវិទ្យា, ផ្នែក​គណិត​វិទ្យា, … ជាដើម។ ពេល​ដែល​អ្នក​ស្វែង​រក​ឃើញ​ហើយ អ្នក​នឹង​អាច​ដំឡើង​បាន​ភ្លាមៗ​ពី​កម្មវិធីមួយ​នោះ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​អ្នក​អាច​ប្រើ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី​ដើម្បី​បន្ថែម​ប្រភព​កម្មវិធី​នានា ដែល​មិន​ទាន់​មាន។ ហើយ​នៅ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​ថែម​ទៀត​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ផង​ដែរ។ ដូច្នេះ​បើអ្នក​ចេះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ច្រើន​ដែរ សូម​សាក​ល្បង​អាន​ឯកសារ​មួយ​នេះ។

ទាញ​យក​សៀវភៅ​ណែនាំ​អំពី មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី Ubuntu 11.04

[Omg! Ubuntu!]