ស្អាត! រចនា Banner ជាមួយ ASTRO Flash

ចំពោះ​អ្នកធ្វើវែបសាយ ឬអ្នករៀនធ្វើវែប​សាយ ច្បាស់ជាស្គាល់​កម្មវិធី​ច្រើនណាស់​សម្រាប់ធ្វើ Banner សម្រាប់​ដាក់ផ្ទាំងគេហ​ទំព័រ​របស់​ខ្លួន​អោយ​បាន​ស្រស់​ស្អាត ខាងក្រោម​នេះខ្ញុំបានលើ​យក​កម្មវិធី​មួយ​​ដែល​ងាយ​ស្រួល​​ក្នុង​ការ​​ធ្វើ Banner ជាលក្ខណ Flash ៖

លក្ខណពិសេស៖

  • ទំហំតូច
  • អាចដាក់ជាសម្លេងបាន
  • មាន Effect ច្រើន
  • អាចធ្វើអោយអក្សរមានចលនាបានស្អាត
  • អាចនាំចេញជា SWF និងនាំចេញ វែបសាយបានទៀតផង
  • មាន Plug in បន្ថែមទៀតបាន
  • ដាករូបភាពបានស្អាត
  • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
អ្នកអាច Design Banner អ្នកបានយ៉ាងស្អាត និងចំនាយ​ពេលតិច ហើយមានភាពរស់រវើកទៀត​ផង​
ទាញយក និង​ប្រភព ទីនេះ