ថ្មី! Flipping កម្មវិធី​សម្រាប់អាន​សៀភៅជាមួយ File PDF

ជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់​អានឯកសារ PDF  កម្មវិធីនេះបានរចនាឡើង​មានរូបរាងស្អាត និងពិសេស វា​បានរចនាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអាន អោយ​មានលក្ខណ​ដូច​សៀវភៅ​ដូចភាពពិតៗ ។ កម្មវិធី​ពិតជាបង្ហាញ​រូបរាង​យ៉ាងរស់រវើក ទាំងការបើកសន្លឹកសៀវភៅ និងរំកិល​ Mouse ។ ខាងក្រោម​ជារូបភាពរបស់ 

ក្រៅពីនោះកម្មវិធីនេះ​អាចអានជាទម្រង់មួយទំព័រក៏បាន ពីរទំព័រក៏បាន បើសិនអ្នកអានជាទម្រង់ ២ ទំព័រវាដូចជាការបើកសៀវ​ភៅហ្ចឹង​ដែរ

ខាងលើនេះជាទម្រងអានមួយទំព័រ

ក្រៅពីនោះវាមានរូបរាងស្អាតដូចជាទូកញ្ជាក់តាំងពិព័ណសៀវភៅហ្ចឹង ស្អាតប្លែកភ្នែក

[addictivetips]

ទាញយក ៖ ទីនេះ