តោះ! រៀន​បង្កើតពុម្ព​រូបរាង (Theme) សម្រាប់ Google Chrome ជាមួយ​គ្នា

Google គឺ​ជា​កម្មវិធី​បើក​គេហទំព័រ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ដែរ។ ដោយ​សារ​កម្មវិធី​នេះ​អាច​បើក​គេហទំព័រ​បាន​លឿន, សម្បូណ៌​​កម្មវិធី​បន្ថែម, និង​មាន​ពុម្ព​រូបរាង​ស្អាតៗ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​ខ្លួន​យើង​ដែល​ជា​អ្នក​ប្រើ​ផ្ទាល់ ក៏​អាច​បង្កើត​កម្មវិធី​បន្ថែម និង​ពុម្ព​រូបរាង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ដែរ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ទៅ​លើ API របស់ Google

ហើយ​ឯកសារ​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ស្ដី​អំពី​របៀប​បង្កើត ពុម្ព​រូបរាង របស់ ក៏​ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​លម្អិត​ខ្លាំង​នោះ​ឡើយ តែ​សង្ឃឹម​ថា​អាច​បង្កើត​ពុម្ព​រូបរាង​បាន។ តាម​រយៈ​តំណ​ទាញយក​ខាង​ក្រោម​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នូវ​ឯកសារ​ដើម​នៃ​ពុម្ព​រូបរាង​របស់​ខ្ញុំ ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា “៣ ពណ៌”។ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ជា​ឯកសារ​នៃ​ពុម្ព​រូបរាង “៣ ពណ៌” សម្រាប់​ដំឡើង​ក្នុង របស់​អ្នក​ដែរ។ ឯកសារ​ពុម្ព​រូបរាង​របស់ គឺ .crx ។

ទាញ​យក​អត្ថបទ​អំពី​ការ​បង្កើត​ពុម្ព​រូបរាង Google Chrome