រូបត្លុក៖ តួអង្គនៅក្នុងហ្គេម Angry Bird

លោក​អ្នក​ពិត​ជា​ស្គាល់​ហ្គេម​កម្សាន្ត Angry Bird ដែល​​ទទួល​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​សំណាក់​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​លេង​ហ្គេម ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​ភាព​តួ​អង្គ​នៅ​ក្នុង​ហ្គេម Angry Bird។[ប្រភព​ព័ត៌មាន៖ neatorama]