កែប្រែរូបភាពជាមួយ Neat image

Neat image គឺ​ជា កម្មវិធី​សម្រាប់​ធ្វើការ​កែ​ប្រែ​រូបភាព​អោយ​មាន​សោភ័ណ្ឌ​កាន់​តែ​ស្រស់​ស្អាត ។ កម្មវិធី​នេះ​អាច​កែ​ប្រែ​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​គ្រើម អោយ​មាន​លក្ខណៈ​រលាង​ស្រស់ស្អាត។ ភាគ​ច្រើន​កម្មវិធី​នេះ ផ្តល់​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ចូលចិត្ត​រចនា​រូបភាព និង​កែ​ច្នៃ​រូបភាព ។

Neat Image មានដូចខាងក្រោម៖

  • standalone application  (, Mac OSX or )
  • plug-in for   (Windows or Mac OSX)
  • plug-in for Aperture       (Mac OSX)
លក្ខណៈពិសេសៗនៃ Neat Image
  • កាត់បន្ថយពន្លឺនៃរូបភាព
  • កាត់បន្ធយភាពគ្រើមដែលបានថតពី កាមេរ៉ា
  • ធ្វើអោយរូបភាពមានភាពស្រស់ស្អាតរលោង
  • មាន plug in សម្រាប់ Photoshop
  • អាចដំណើរការនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូចជា Windows, និង Linux
  • លក្ខណៈបន្ថែមទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.neatimage.com
មុនពេលប្រើកម្មវិធីនេះ
ក្រោយពេលប្រើកម្មវិធីនេះ

យើងសង្គេតឃើញថា រូបភាពទាំងនេះ រូបទី១ មានលក្ខណៈគ្រើម ឯរូបទី២មានលក្ខណៈរលោងភ្លឺស្អាតដោយប្រើកម្មវិធីនេះ ។
[neatimage]