របៀបចែកការភ្ជាប់ Wireless តាមរយៈ USB Drive

ការប្រើប្រាស់ Wireless ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ​មានការពេញនិយម ណាមួយវាបានបង្ករភាពងាយស្រួល មិនបាច់​អូសខ្សែ ហើយចំនេញពេលទៀតផង ។ តែរឿងមួយទៀតនោះដែលពីបាកនោះគឺការ Connect តែងតែមានបញ្ហាផ្សេងៗ ដូចនេះខ្ញុំបានលើកយក របៀបចែកការភ្ជាប់ Wireless តាមរយៈ USB Drive៖

របៀបចូល៖

  • Control Panel –> View Network Status And Tasks

view network status and tasks

  • រើសយក Manage networks.

manage wireless networks

  • សូមជ្រើរើស wireless network ដែលអ្នកចង់ចែករំលែកជាមួយ USB drive ហើយចុចស្ដាំយកពាក្យ  Properties.

wireless properties

  • ចេញផ្ទាំងមួយ រើស “Copy this network profile to a USB flash drive“មានក្នុងរូបស្រាប់

copy network profile

  • ដោត USB ចូលសម្រាប់ផ្ទុកទិន្ន័យ

insert a usb drive

  • ចុចប៊ូតុង Next សម្រាប់ចម្លងទិន្ន័យចូល USB

copy network settings

  • អ្នកអាចដាក់ USB រួចដំណើរការ EXE file ដែលមានឈ្មោះថា setupSNK.EXE ចេញពី USB Flash drive រួចដំណើរការរហូតចប់ជាការស្រេច

ប្រភព៖ maketecheasier.com