កំណត់ Keyboard Shortcuts សម្រាប់កម្មវិធី​នានា​នៅ​ក្នុង Windows

មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ប្រាប់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អោយបានលឿន ដើម្បីសម្រួលការងារផ្សេងៗ ខាងក្រោមនេះជារបៀប នៃការ​ចងក្រងជា  Shortcuts ៖

របៀបដាក់ Keyboard Shortcuts

សូមចុចស្ដាំលើ  shortcut នៃកម្មវិធីនោះ ហើយរើសយក properties.

quick-keyboard-shortcuts-01

នៅលើ Menu Tab រើសយក Shortcut អ្នកនិងឃើញមានពាក្យ None

quick-keyboard-shortcuts-02

ត្រង់កន្លែង Shortcut Key សូមវាយដាក់សម្គាល់ ដូចជា “Ctrl + Alt +” ជាដើម រួចបូកនិងតួរអក្សរអ្វីទៀត រចហើយ ចុច OK សម្រាប់បង្កើត keyboard shortcut ថ្មី។ សូមមើលឧទាហរណ៎ងាយស្រួលចាំដូចជា មានផ្ដើម o ដូច្នេះ​យើង​ដាក់ shortcut  ដូចរូបខាងក្រោម៖

quick-keyboard-shortcuts-03

នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច Ctrl + Alt + o, ពេល​នោះ​កម្មវិធី Opera នឹង​លេច​ឡើង។

quick-keyboard-shortcuts-04

ហើយ​ចំពោះ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​ដូច​គ្នា​ដែរ។ បើ​កម្មវិធី​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​ផ្ដើម​ដោយ​អក្សរ I ជាដើម​នោះ អ្នក​អាច​ប្រើ​ជា “Ctrl + Alt + I” បែប​នេះ​ក៏បាន។

[ប្រភព How-To Geek]