លក្ខណៈថ្មីៗនៃ Skype 5.5

គឺជា កម្មវិធី​សម្រាប់​ជជែកកម្សាន្ត​មួយ​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ, ទូរស័ព្ទ និង Tablet ផងដែរ ។ ថ្មីៗនេះ Skype ទើបតែចេញនូវជំនាន់ថ្មីគឺ 5.5 ដែលមានលក្ខណៈថ្មីៗជាច្រើន​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ជំនាន់នេះ ប្រើបានតែនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ប៉ុណ្ណោះ ។ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft បានទិញយក Skype រួចមក យើងឃើញថា Skype មានលក្ខណៈថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

លក្ខណៈថ្មីៗនៃ Skype 5.5

  • មានរូបរាងថ្មីស្រស់ស្អាតជាងមុន  សូមមើលរូបរាពខាងក្រោមនេះ
  • អាចធ្វើការជជែកកម្សាន្តនៅក្នុង Skype ទៅកាន់ បាន
  • វិដេអូខល និងខលជាសំលេងច្បាស់ល្អ ហើយអាចជជែកកម្សាន្តជាក្រុមបានទៀតផង
  • អាចធ្វើការផ្ញើឯកសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្រ្តបានយ៉ាងស្រួល
  • បង្ហាញ Notification របស់ Facebook នៅក្នុង Skype និងអាចធ្វើការដាក់មតិ (Comment)

  • បន្ថែមលក្ខណៈថ្មីសម្រាប់ Emoticon (រូបបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍) នៅក្នុង Skype 5.5 នេះ

  • អាចខលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃបាន ដោយទិញ Credit របស់ Skype
  • អាចប្រើជាភាសាខ្មែរបានផងដែរ សូម​ចូល​ប្លក់នេះ http://learn4khmer.wordpress.com/ របៀប​ប្តូរ​ជា​ភាសាខ្មែរនៅក្នុង Skype