របៀបដំឡើង XP ចេញ​ពី Flash របស់​អ្នក

សូម​អរគុណ​លោក សួន សីហាពណ្ណរាយ ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឯកសារ​ដ៏​មាន​សារប្រយោជន៍​នេះ មកកាន់​ក្រុម IT4U ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ចែក​រំលែក​ទៅ​ដល់ បង​ប្អូន​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ទាំង​អស់ ដែល​តែង​តែ​តាម​ដាន​រាល់​ព័ត៌មាន​អំពី​បច្ចេកព័ត៌មានវិទ្យា។

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ទាញ​យក​ឯកសារ​នេះ​តាម​រយៈ​តំណខាង​ក្រោម។

ទាញ​យក