រូប​ក្រាហ្វិក៖ WordPress vs Drupal vs Joomla!

, និង គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​មាតិកា​គេហទំព័រ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ល្បី​ល្បាញ​នៅ​លើ​ពិភព​អ៊ីនធ័រណិត។ តើ​អ្នក​បាន​ដឹង​ទេ​ថា ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​មាតិកា​ទាំង​បី​នេះ មួយ​ណា​ដែល​ស័ក្ដិ​សម​នឹង​អ្នក? ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត តើ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រព័ន្ធ​ទាំង​បី​នេះ មួយ​ណា​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​ខ្លាំង​ជាង​គេ?

ក្នុង​រូប​ក្រាហ្វិក​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក ពី​ការ​ប្រៀប​ធៀប​រវាង​ប្រព័ន្ធ WordPress, Drupal និង Joomla!

ប្រភព​ដើម៖ deviousmedia