បញ្ជា Desktop ពី​ចម្ងាយ ជាមួយ TeamViewer

Team Viewer ជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតិ​អោយ លោក​អ្នក តាមរយៈ​អ៊ីន​ធឺ​ណិត ។ អ្នកតែង​តែ​ពិបាក​មែនទេ​ជាមួយ​កាបង្ហាញ​មិត្តភក្តិ​ការ​បង្រៀន ដែល​នៅឆ្ងាយគ្នា តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េច? ដូចនេះ កម្មវិធី Team Viewer អាចបង្ហាញ បង្រៀន គ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រផ្សេង តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត៖

របៀបអនុវត្ត

បន្ទាប់មកពីអ្នកដំឡើងរួចវានិងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

ចំនុចចងចាំ

មានផ្នែកពីរដូចខាងក្រោម៖

  • Allow Remote Control
មានន័យថាអនុញ្ញាតអោយម៉ាស៊ីនគេ Remote លើម៉ាស៊ីនយើង ដោយគ្រាន់តែអោយ Your ID និង Password នោះ​គេ​អាច​​អនុញ្ញាតិ​អោយគេ​ Remote
  • Control Remote Control
មានន័យថាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនណាមួយដោយគ្រាន់តែ វាយបញ្ចូលកន្លែង Partner ID របស់ម៉ាស៊ីនដែលអ្នកចង់ Remote នោះវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយ អោយវាយ Password

 របៀប Remote

បន្ទាប់ពីចេញផ្ទាំងដូចខាងលើ សូមវាយចូល Partner ID រូចវាយ Password ដូចផ្ទាំងខាងក្រោម៖

នោះវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលជា Desktop របស់កុំព្យូទ័រដែលអ្នកបាន Remote ដូចរូបខាងក្រោម៖

លក្ខណពិសេស៖

  • ងាយស្រួល Remote គ្រប់គ្រង បង្រៀន
  • អាចបញ្ជាអោយ shutdown, restart,log off …
  • អាចជជែក Chat និង
  • អាចលឺសម្លេងទៀតផង
  • ក្រៅពីនោះយើងអាចថតរាល់សកម្មភាពរបស់កុំព្យូទ័រដែលយើង Remote បានផងដែរ
  • យើងអាចផ្ញើរ ឯកសារធំៗ ពីកុំព្យូទ័រ មួយទៅកុំព្យទ័រមួយបានយ៉ាងងាយ
  • ក្រៅពីនោះយើងអាច Remote តាម VPN ទៀតផង និងលក្ខណពិសេសផ្សេងទៀត
នេះជាការសំណូមពររបស់លោក អ៊ាង គារវៈ
អាចទាញយក​កម្មវិធី​នេះ​បាន​នៅទីនេះ