កែ​រូប​ភាព​យ៉ាង​ស្រួល​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុច​ស្ដាំដោយកម្មវិធី XnView

តើអ្នកមានវិធីអ្វីខ្លះបើសិន​ចង់តែរូបភាព? តើអ្នកត្រូវចំណាយពេលបើកម្មវិធីរួចរក្សារូបភាពនោះមែនទេ? ខាងក្រោមនេះ​ជាកម្មវិធីសម្រាប់កែ​រូបយ៉ាងងាយ​ស្រួលដោយមិនបាច់​បើកម្មវិធីទេ​ ដោយលោកអ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​ស្ដាំប៉ុណ្ណោះ​ ក្រៅពីនេះ វាមានកលក្ខណពិសេស​ជាច្រើន​ទៀត ដូចជា៖

លក្ខណៈពិសេសដោយគ្រាន់តែចុចស្ដាំ

 • អាចនាំចូលបានប្រភេទរូបភាពជាង 400 graphic file formats
 • អាចនាំចេញ 50 graphic file formats
 • មានដំណើរការច្រើនជាមួយ File TIFF, Animated GIF, Animated ICO, IPTC, EXIF
 • បង្វែរដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • កែប្រែរូបយ៉ាងងាយស្រួល
 • ប្ដូរទំហំ បហ្វិល និងច្រិប
 • ការបន្ថែមព័ណ ពន្លឺ
 • អាចកែ number នៃព័ណ
 • Apply filters (blur, average, emboss, …)
 • Apply effects (lens, wave, …)
 • Fullscreen
 • Slide show ជាមួយ effects
 • Batch convert និង  batch rename
 • បង្កើត WEB page ងាយស្រួល
 • អាច Screen capture
 • បង្កើត contact Sheet
 • បង្កើត Multi-page file (TIFF, DCX, LDF)
 • ដំណើរការលើ TWAIN & WIA support (Windows only)
 • អាចបោះពុម្ភងាយស្រួល
 • ប្រៀបធៀបរូប
 • Filmstrip layout
 • អាចដំណើរការបាន ៤៤ភាសាសម្រាប់ Windows
ទាញយក ទីនេះ