ហ្គេមសម្រាប់ Google+ នឹងដល់ឆាប់ៗនេះ

ក្រុម​ហ៊ុន បាន​បង្កើត​បណ្តាញ​សង្គម​ថ្មី​មួយ​គឺ + ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​សំណាក់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​កម្ម​របស់ ។ ដោយ​គ្រាន់​តែ​លោក​អ្នក​មាន​គណនី​របស់ រួច​ហើយ លុះ​ត្រា​តែ​មាន​នរណា​ម្នាក់​បាន​ផ្ញើ​សំបុត្រ​អញ្ជើញ​ទៅ​អ្នក​សិន ទើប​អ្នក​អាច​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​បាន។ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន + ទទួល​បាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ហើយ​ធ្វើ​អោយ + ទទួល​បាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជិត​២០លាន​នាក់ បើ​តាម​ស្ថិតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១១។ ថ្មីៗនេះ កំពុង​តែ​រៀប​ចំ​ដំឡើង​សេវា​កម្ម​ថ្មី​មួយ​គឺ Google+ games ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នឹង​បណ្តាញ​សង្គម

នេះជាដំណឹងថ្មីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Google+ អោយបានជ្រាបជាមុន សម្រាប់សេវាកម្មថ្មីមួយនេះ ។ យើងនឹងសង្គេតមើល ថាតើ Facebook និង Google+ ប្រកួតប្រជែងដល់ណា? ហើយមួយណាដល់កម្រិតកំពូល?

[allthingsd]