អ្វីទៀតហើយហ្នឹង? Windows 8 Transformation Pack for Windows 7 [Omnimo UI]

អីយ៉ា! អ្នកប្រហែលធ្លាប់បានអានរួចមកហើយ​អំពី​អត្ថបទ​ដែលទាក់​ទងនិង​ 8 កន្លងមកនេះ ខាងក្រោមនេះជា​អត្ថបទ​ដក​ស្រង់​មួយ​ទៀតដែល​ទាក់​ទង​​នឹង​រូប​រាង​​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ជាមួយ  UI mnimo ជា​​អ្នក​ផលិត​រូបរាង​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​ឡើង ដែល​បាន​​ឆ្នៃ​ប្រឌិត​​អោយ​ដូច​ទៅ​នឹង Windows 8 ដែល​នឹង​​ចេញៗពេល​ឆាប់ៗនេះ។ វា​ជា​ស្បែក​សម្រាប់ Rainmeter ដែល​មាន​ការ​​ពេញ​និយម​យ៉ាងខ្លាំងក្នុង​ការតុបតែងរូបភាពលើ desktop របស់​លោក​អ្នក ៖

Omnimo Windows 8 theme for Windows 7

Omnimo suite និងដំណើរការលើ desktop របស់លោកអ្នក ដែលមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

Omnimo for Rain Meter Windows 8 theme

Windows 8 tile based theme for Windows 7

របៀបដំឡើង

1. អ្នកត្រូវទាញយក Rainmeter ពីទីនេះ

2. បន្ទាប់មកទាញយក Omnimo សម្រាប់ Rainmeter ពីទីនេះ 

3. ចាប់ផ្ដើមដំឡើង Rainmeter មុនគេ

4. បន្ទាប់មក ពន្លា Omnimo theme និងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ SETUP.rmskin

5. បន្ទាប់វានិងបង្ហាញការផ្ទាំងមួយអោយកំណត Omnimo  ដូចជា resolution ការជ្រើសរើស screen ដើម្បីអោយបានរូបរាងជា Windows 8 UI.

6. ចុងក្រោយអ្នកនិងឃើញរូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាត់ដូចនិង Windows 8 នៅនិង desktop របស់អ្នក

ប្រភព http://omnimo.info/