រចនា Menu Auto-play ជាមួយ AutoPlay Menu Builder

AutoPlay Menu Builder ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្កើត automatic playing menu ដើម្បី​ដើរ​លើ CD ឬ DVD របស់​អ្នក។ ពិត​ជា​ងាយ​ស្រួល​ណាស់ មិន​បាច់​ចំណាយ​ពេល​ក្នុង​ការ សរសេរ​កូដ​ឡើយ គ្រាន់​តែ​ចំណាយ​ពេល ពីរ បី នាទី អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​ហើយ។ វា​ពិត​ជា​មាន​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ណាស់ និង​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

លក្ខណពិសេសេ ៖

 • មិនបាច់សរសេរកូដ
 • អាចបង្កើត Autoplay menus បានយ៉ាងលឿន
 • មានសមត្ថភាពខាង WYSIWYG និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយមិនចាប់រៀនច្រើន
 • ងាយស្រួលធ្វើការសាកល្បងជាមុន
 • វាអាចភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធសុវត្តិភាព (Password) លើ Menu
 • មានគំរូសម្រាប់សាកល្បង និងបង្កើតជាគំរូខ្លួនឯង
 • វា Support multi-page window, shaped window និង full screen window.
 • Internal slide បង្ហាញ support ជាមួយ effects.
 • មានប្រភេអ actions សម្រាប់ដំណើរការ application បើកឯកសារ និងផ្សេងៗទៀត
 • ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង
 • អាច្រើនជាមួយ Flash Player, Internet Explorer និង Media Player លើ menus ទៀតផង
 • ក្រៅពីនោះអាចកំណត់លក្ខណពិសេសលើ cursor ទៀត
 • វាដំណើរការជាមួយ MP3/MP2/MP1/OGG/WAV/MID/RMI/XM/IT/MOD/S3M files សម្រាប់ background music.
 • ដំណើរការលើប្រភេទរូប BMP/PNG/JPG/GIF/PCX/WMF/EMF/ICO
 • វាអាចបង្កើតជា stand-alone executable files.
 • អាចដាក់រូប disc icon និង mouse cursors.
 • អាចដំឡើង fonts មុនពេលដំណើរការកម្មវិធី

ការទាមទារ

 • Operation System: Windows 95/98/ME/NT4/2000//Vista/7, Windows Server 2003/2008
 • Hard Disk: 25 MB for installation
 • Processor: Intel Pentium 166 MHz or above
 • Memory: 32 MB RAM or above
ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​កម្មវិធី​នេះ http://www.linasoft.com/apmbuilder.php