ប្រើ GClient សម្រាប់ Google+

រវាង និង កំពុងបន្តប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងពិភពអ្នកប្រើប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម (Social Networking) ។ + (មកពីពាក្យ Plus) គឺ​ជា​សេវាកម្ម​បណ្ដាញ​សង្គម​ថ្មី​មួយ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ។ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​បើក​ដំណើរ​ការ​មក មាន​អ្នក​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងប្រើប្រាស់ + ដោយមិនចាំបើក Web យើងអាចប្រើកម្មវិធី GClient GClient គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ Google+ ជាលក្ខណៈ Desktop Client មានន័យថាវាដំណើរការពីរក្នុង System tray និងអាចអោយលោកប្រើប្រាស់លក្ខណៈរបស់ Google+ បានយ៉ាងប្រសើរផងដែរ ។  កម្មវិធីនេះផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ (Open Source)

នេះជា គន្លឹះខ្លីៗក្នុងការប្រើប្រាស់ Google+

ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ តម្រូវអោយយើងចុះឈ្មោះជាមួយ Developer ដើម្បីទទួលដោះលេខកូដសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីនេះ ។

រូបរាងរបស់ GClient ដែលចាប់ផ្តើមពីដំណើរពី System tray

បញ្ជាក់ៈ កម្មវិធី GClient អាចដំណើរការបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows , Vista, 7 ប៉ុន្តែត្រូវដំឡើង .Net Framework 4.0 ជាមុនសិន

ទាញយកកម្មវិធីនេះ

ប្រភពដើម