កាន់​តែ​ស្អាត​ជាង​មុន! Windows 8 Metro UI Live Tiles លើ Windows 7

អ្នក​បាន​អាន​រួច​ហើយ​នូវ​អត្ថបទ” ឡូយទៀតហើយ! ស្បែក Windows 8 សម្រាប់ Windows 7” តែ​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កម្មវិធី​បន្ថែម​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត ដែល​អាច​​បន្ថែម​​លើ 7 អោយ​ដូច​  8។  (previously known as Metro Home 2) គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​អាច​អោយ​កុំព្យូទ័រ​អ្នក​ដូច​ទៅនឹង Windows 8 (Windows 8 interface) Metro UI នៅ​លើ Desktop របស់​អ្នក។ វា​បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ widget ដែល​អាច​បង្ហាញ​មាតិកា​ពី web ឬ​ក៏​ពី​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក ដូចរូបខាងក្រោម៖

Mosaic Windows 8 Live Tiles for Windows 7

នៅ​លើ widgets Desktop វា​ភ្ជាប់​តំណ​ផ្សេងៗ ដូច​ជា desktop ឬ control panel ជា​ដើម។ Mosaic បាន​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ WPF និង HTML(5) widgets។  HTML widgets បាន​ដំណើរ​ការ fullscreen ផង​ដែរ។ ជាមួយនឹង widgets វា​មើល​ទៅ​ពិសេស​ណាស់​ អាច​ធ្វើ​ការ​លាក់ desktop icons និង ហើយ​ក៏​អនុញ្ញាតិ​អោយ​ឃើញ full screen នៅ​លើ desktop លោក​អ្នក​ដែរ។ អ្នក​អាច​បង្កើត shortcuts សម្រាប់ applications, ដូចជា weather live នៅ​លើ​តំបន់​របស់​អ្នក និង​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​​ផ្សេងៗ​​ទៀត។

ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ

Mosaic Options Dialogue

 

Mosaic Windows 8 Live Tiles Gmail Widget

វាបានធ្វើការចែក Screen

Mosaic Windows 8 Tiles Widgets

 លក្ខណនៃប្រើប្រាស់ Mosaic:

– បើក Mosaic menu ផ្លាស់ទី mouse cursorទៅខាងស្ដាំអ្នកនិងឃើញ border of screeហើយចុចវា ។ វាមិនអាចដំណើរការបានទេបើ Task bar អ្នកនៅខាងស្ដាំនោះ។

– អ្នកអាចបន្ដែម widgets របស់ Mosaic menu ដោយចុចលើ Widgets icon នៅលើ  Mosaic menu ដែលនៅខាងស្ដាំ

– ចុច remove widgetនៅលើ widget icon ក្នុង Widgets menu បើសិនចង់លុប

– កាកំណត់ភាពដើមរបស់ widgets សម្រាប់បង្ហាញរបស់លើ windows អ្នក ។ ដូចជាការកំណត់ fullscreen modeនៅក្នុងការកំណត់ Mosaic

– អ្នកអាចទាញ screen ទៅខាងឆ្វេងក្នុង full​screen mode​ផងដែរ

– ប្រសិនបើ widgets នៅលើ Windows អ្នកគ្រាន់តែចុចស្ដាំលើ  border នៃ screen វានិងបង្ហាញមកវិញយ៉ាងលឿន

– រូបភាព widget ត្រូវបានបង្ហាញចេញពី Pictures library ក្នុង Windows 7(*.jpg files)

– តន្ត្រី widget ក៏ត្រូវចាកចេញពី Music library ក្នុង Windows 7 ផងដែរ

– អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរព័ណខាងក្រោយរបស់បានផងដែរ Mosaic (background color)

ទាញយក Mosaic

វាត្រូវការបន្ថែម Net framework 4.0 បើសិនអត់មានចុចទីនេះ

ប្រភព http://mosaicproject.codeplex.com/