ប្លែកភ្នែកទៀតហើយជាមួយ STDU Explorer

STDU Explorer គឺ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​រុករក​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ ដោយ​មាន​រូបរាង (ribbon-base) ។ កម្មវិធី​នេះ​បាន​ផ្តល់​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ឯកសារ និង​មាន​រូបរាង​ស្រស់​ស្អាត​ដោយ​មាន​លក្ខណៈ ribbon-base ដោយ​ផ្តោត​តាម​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ 8 ។  ឯកសារ​ដែល​កម្មវិធី​នេះ​ស្គាល់​មាន​ដូច​ជា  (support psd, bmp, png, gif, pcx, jpeg, wmf formats) និង e-books ក្នុង DjVu, PDF, FB2, JBIG2, XPS, DCX, WWF, PDB, CBR and CBZ formats) ។ 
បញ្ជាក់ៈ កម្មវិធីនេះផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

តម្រូវការប្រព័ន្ធ

  • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ : Microsoft Windows /2003/Vista/7
  • CPU: Intel/AMD compatible at 1GHz ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះក៏បាន
  • អង្គចងចាំ : ៥១២MB ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះក៏បាន។

រូបរាងរបស់ STDU Explorer

ទាញយកកម្មវិធីនេះ

ប្រភពឯកសារ