ថតស្ទីល​ឡូយ​ជាមួយ Webcam របស់អ្នក

អ្នកប្រើប្រាស់ តែមានលក្ខណពិសេសយ៉ាងច្រើនដូចជាងអាច Call តាមអ៊ីនធឺណិតអាចឃើញរូបគ្នាជាដើម។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាមាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្សេងៗ​ទៀត ដូចជាអ្នកអាចថតរូបរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ តែបើគ្រាន់តែប្រើ ទទេរវាមិនបានបន្ថែមភាពស្រស់ស្អាតទេ ខាងក្រោមនេះ IT4ug.net បាន​បង្ហាញ​កម្មវិធីសម្រាប់ថតជាមួយ ដែលមានលក្ខណពិសេសដូចខាងក្រោម៖

លក្ខណពិសេសរបស់ WebCamMax

 • មាន Effects ច្រើននិងស្អាត
  មាន effects រាប់រយរាប់ពាន់ស្អាតៗ សម្រាបការភ្ជាប់ជាមួយរូបដែលអ្នកជជែកផ្ទាល់ ។ អ្នកអាចទាញយក effectsគ្នាដែនកំណត់ពី webcammax.com។
 • ការថត Video 
  អ្នកអាចថត videos បានយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងបង្ហាញ effects យ៉ាងសំបូរបែប ហើយអាចផ្សាយទៅក្នុង YouTube ឬ
 • Webcam​ សប្បនិម្មិត
  អាចចែករំលែក video clips ឬ desktop screen ជាមួយក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្រ ជាមួយ webcam សប្បនិម្មិត.
 • ងាយស្រួលចែករំលែក
  ងាយស្រួលណាស់ ព្រោះលោកអ្នកអាចចែករំលែងឯកសាវិដេអូរលោកអ្នកតាម រយៈ Facebook ឬក៏ Youtube បានថែមទៀត
 • Doodling and PinP
  ពិសសេណាសអ្នកអាចគួរ ឆ្នៃ ដោយផ្ទាល់ជាមួយវីដេអូររបស់លោកអ្នក ។
 • ប្រយោជន៍ច្រើនទៀត
  វាមានប្រយោជន៍ច្រើនទៀតដូចជាដំណើរការជាមួយ៖   Live Messenger, Skype, Yahoo Messenger, ICQ, Paltalk, Camfrog, YouTube, Ustream, JustinTV, និងកម្មវិធីច្រើនទៀត
ប្រភព៖ http://www.webcammax.com/