ការ​រចនា​រូប​ភាព នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត

ការរចនារូបភាពអោយស្រសស្អាតពិតជាពិបាកណាស់ ណាមួយបើយើងគ្នាជំនាញទៀតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានស្អាតទេ ដូចនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញពីភាព ងាយស្រួលក្នុង​ការរចនា​រូប​ភាព​។ អ្នក​ប្រហែល​ធ្លាប់​បាន​អាន​អត្ថបទ “ការកាត់តរូបភាពតាមអ៊ីនធឺណិត​” រួចហើយ លើកនេះ​ខ្ញុំនិង​បង្ហាញ​ពីការ​ចនា​រូបភាព​មាន​ស្រាប់​វិញ​ម្ដង ហើយ​ការ​​រចនា​នេះ​គឺ នៅ​លើ​​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៀត។ ខាងក្រោមជាការបង្ហាញពីរបៀបអនុវត្តិន៍ខ្លះៗ ៖

របៀបអនុវត្តន៍៖

  • ចូលទៅកាន់វែបសាយ ៖ http://pixlr.com/o-matic/
  • មានប៊ូតុងសម្រាប់ជ្រើរើស webcam និង computer
  • រើសទម្រងនិង រចនាបទសម្រាប់ការតុបតែង
  • ហើយចុចប៊ូតុង Save

ការចូលទៅកានវែបសាយ

ការរចនារូបភាព
រូបភាពមុនពេលរចនា

រូបភាពក្រោយពេលកែ