រចនា Video ជាមួយ Power Point 2010

អ្នក​ពិតជាស្គាលយ៉ាងច្បាស់ជាមួយកម្មវិធី Ms ជាកម្មវីធីសម្រាប់រចនាប្លងបង្ហាញ ដើម្បីបង្រៀន បទបង្ហាញផ្សេងៗ ក្នុងសិក្ខាសាល វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល និងមនាលក្ខណពិសេសជាច្រើនទៀត ។ ក្នុងនោះខ្ញុំសូមបង្ហាញថា កម្មវិធី Ms Power Point មិនត្រឹមតែសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញទេ វាអាច ធ្វើសម្រាប់ រចនា វិឌីអូរ បាន សម្រាប់អ្នក​ដែលមិនទាន់ចេះប្រើកម្មវិកាត់តវិឌីអូរធំៗ ព្រោះវាអាចបំប្លែងជា File បាន​៖

នេះជាវីឌីអូរដែរបានរចនាឡើងដោយ​ Power Point 2010

របៀបំប្លែង

  • ចុច File –> Save & Send — > Create vedio

  • ប្រើជាភាសាខ្មែរចូលតាម ៖ ឯកសារ —-> រក្សាទុក និងផ្ញើ —> បង្កើតវីដេអូរ