ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Ms Office 2010 ជាកញ្ចប់ភាសាខ្មែរ

Microsoft បានបកប្រែកញ្ជាប់ Microsoft ភាសាខ្មែរជាផ្លូវការហើយ ៖

ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់:
ដើម្បីប្ទូរអ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើប្រាស់ជាភាសានៃMicrosoft Office Language Interface Pack 2010– សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ:

បើកដំណើរការ ចំណង់ចំណូលចិត្តភាសា Microsoft Office 2010 ពី ចាប់ផ្ដើម\កម្មវិធីទាំងអស់\Microsoft Office\ ឧបករណ៍របស់ Microsoft Office ម៉ឺនុយ។

 1. ខាងក្រោមនៃ ជ្រើសរើសការបង្ហាញនិងភាសាជំនួយហើយខាងក្រោមនៃ បង្ហាញភាសា ជ្រើសភាសាដែលត្រូវការ រួចចុចនៅលើប៊ូតុង កំណត់ជាលំនាំដើម។
 2. ខាងក្រោមនៃ ជ្រើសរើសភាសាកែសម្រួលជ្រើសរើសភាសាដែលត្រូវការ ហើយចុចនៅលើប៊ូតុង កំណត់ជាលំនាំដើម។
 3. ចុចលើប៊ូតុង យល់ព្រម។

ការកំណត់ភាសាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនឹងមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Office របស់អ្នកពេលក្រោយ។

កំណត់សម្គាល់: ជំនួយ មិនអាចប្តូរភាសានៃ Microsoft Office Language Interface Pack 2010– ភាសាខ្មែរ បានទេ។ ជំនួយនឹងនៅតែបង្ហាញជាភាសា​ដែលបានដំឡើងកាលពីដំបូង។
តែងតែកំណត់ជំនួយការបង្ហាញរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីទម្លាក់ជាភាសាមូលដ្ឋាន។

ដើម្បីដំឡើងការទទួលពីប្រព័ន្ធនេះ:

 1. ទាញ​យក​ឯកសារ LanguageInterfacePack.exe ពីប្រព័ន្ធដោយ​ចុច​លើ​តំណ​ខាង​ក្រោម​អត្ថបទ ហើយរក្សាទុកឯកសារក្នុងថាសរឹងរបស់អ្នក។
 2. ចុចពីរដងលើ LanguageInterfacePack.exe ឯកសារកម្មវិធីនៅក្នុងថាសរឹងរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមការដំឡើងកម្មវិធី។
 3. អនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង។
 4. ពេលដំឡើងរួចឯកសារ អានខ្ញុំ សម្រាប់កញ្ចប់អ៊ីនធឺហ្វេសភាសា Microsoft Office 2010 អាចត្រូវបានរកឃើញនៅឯ C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\LCID\LIPread.htm
 5. ការដំឡើងជំនាន់នៃ Office 2007 ជាមួយកញ្ចប់អ៊ីនធឺហ្វេសភាសា Office 2007 ឬ ការដំឡើងជំនាន់នៃជំនាន់មុន Office 2010 ជាមួយកញ្ចប់អ៊ីនធឺហ្វេសភាសា Office 2010 មិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។ ​ប្រសិនបើអ្នកចង់ដំឡើងជំនាន់នៃការដំឡើងមូលដ្ឋាននៃ Office 2007 របស់អ្នកទៅជា Office 2010 ដែលមានកញ្ចប់អ៊ីនធឺហ្វេសភាសា​ Office 2010 អ្នកគួរតែ:
  • ដោះការដំឡើង Office 2007 Language Interface Pack
  • ចាប់ផ្តើមការដំឡើង Office 2010 ហើយជ្រើសរើសជម្រើសនៃការដំឡើងជំនាន់។
  • ពេលដំឡើង Office 2010 រួច សូមដំឡើងនិងរៀបចំ Office 2010 Language Interface Pack

ចំណុចសំខាន់ៗ

Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – ភាសាខ្មែរ ផ្ដល់អ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើប្រាស់ ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់:

 • Microsoft Office Excel 2010
 • Microsoft Office OneNote 2010
 • Microsoft Office Outlook 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Word 2010

តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ

 • ការទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការៈ 7
 • ត្រូវការ Software: ជំនាន់ភាសាខ្មែរណាមួយនៃកញ្ចប់ Microsoft Office 2010 ដែលមានដូចជា Excel, OneNote​,​ Outlook, PowerPoint ឬ Word​។
 • តម្រូវការទំហំថាស: ត្រូវការ 20 មេកាបៃ (ម.ប) បន្ថែមពីលើទំហំថាសរឹងប្រើដោយកម្មវិធី Office 2010 ដែលបានដំឡើងបច្ចុប្បន្ន។
 • គុណភាពបង្ហាញអេក្រង់: Microsoft អនុសាសន៍ថាអ្នកប្រើត្រូវកំណត់គុណភាពបង្ហាញអេក្រង់អប្បបរមាស្មើនឹង 1280 x 1024 ឬ 1280 x 800។

ទាញយក៖

ប្រភព៖ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cfec65b7-131c-440f-953f-43731fdabb8b&displaylang=km