បង្កប់​ពុម្ព​អក្សរជាមួយ CSS3

សរសេរ​ដោយ៖ អេង វណ្ណៈ

លោក​អ្នក​លែង​មាន​បញ្ហា​ទៀត​ហើយ​ក្នុង​ការ​បង្កប់​​ប្រភេទ .ttf  ទៅ​ក្នុង​វិបសាយ​ដោយ​ប្រើ font-face។ នេះ​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​កំណែ​ថ្មី​របស់ 3 ដែល​ជួយ​សម្រួល​ដល់​កិច្ចការ​នេះ ។ កម្មវិធី​រុករក​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​គាំទ្រ​កំណែ​ថ្មី​របស់ 3 នេះ​មាន​តែ Mekhala/ 3.5 ប៉ុណ្ណោះ ។

របៀប​ប្រើប្រាស់​គឺ​ងាយ​ស្រួល​បំផុត គឺ​គ្រាន់​តែ​ផ្ទុក​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កប់​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក វា​ជា​ការ​ស្រេច ហើយ​បន្ថែម​កូដ​នេះ​ទៅ​ក្នុង​វិបសាយ​របស់​អ្នក ៖

@font-face {
font-family: yourFontName ;
src: url( /location/of/font/FontFileName.ttf ) format(“truetype”);
}

/* Then use it like you would any other font */
.yourFontName { font-family: yourFontName , verdana, helvetica, sans-serif;
}

ចំពោះ​ការ​បង្កប់​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​ផ្សេង​ទៀត សូម​មើល​កូដ​ខាងក្រោម ៖

/* IE6/7/8 – Must be first */
@font-face {
font-family: yourFontName ;
src: url( /location/of/font/FontFileName.eot );
}

/* FFx3.5/Safari/Op10 – Next */
@font-face {
font-family: yourFontName ;
src: url( /location/of/font/FontFileName.ttf ) format(“truetype”);
}

/* THEN use like you would any other font */
.yourFontName { font-family: yourFontName , verdana, helvetica, sans-serif;
}

សូម​រីករាយ​ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​របស់ នេះ ។

ប្រភព​ដើម៖ ដោយ​សារ​តែគេហទំព័រ iKhmer.info នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូបរាង និង​ប្រព័ន្ធ​ទាំង​មូល​នោះ ដូច្នេះ​លោក អេង វណ្ណៈ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​យក​អត្ថបទ​ពី​ទីនោះ មក​ដាក់​ក្នុង​ទីនេះ ដើម្បី​ទុក​ជា​អត្ថបទ​យោង​និង​មាន​ប្រយោជន៍ ទៅថ្ងៃ​ខាង​មុខ។