អត្ថបទ​ចំនួន​១០ ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍ (២៩/០៥/២០១១)

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឹ​ជា​អត្ថបទ​ទាំង​១០ ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​នេះ (១៥/មេសា/២០១១)៖

  1. ការបកប្រែ Toolbar ដោយខ្លួនឯងក្នុង Ms word 2010
  2. កម្មវិធី Khmer Translator បង្កើត​ដោយ​ក្រុម Veayo.com អាច​ប្រើ​បាន​ជាមួយ Google Chrome ហើយ
  3. បក​ប្រែ​ពាក្យ​បរទេស​នៅ​លើ Firefox ភ្លាមៗ មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ
  4. និយាយជំនួសការសរសេរអត្ថបទជាមួយ Speech Recognition
  5. ពុម្ព​អក្សរ Kh MPS Jrung ដោយ ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ
  6. របៀបប្រើ keyboard លើ screen
  7. របៀប​ចែក​រំលែក អត្ថបទ​បង្ហាញ របស់​អ្នក​តាម​រយៈ​វិប​​ដោយ​ប្រើ Power Point 2010
  8. ពង្រឹក screen ​អោយធំក្នុង Windows 7
  9. នៅ​ពេល​នេះ​អ្នក​អាច​ទាញ​យក Firefox 5 Beta បាន​ហើយ
  10. តើអ្វីជា Adobe Flash ?

អត្ថបទ​សប្ដាហ៍​មុន៖