រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​អំពី​សត្វ Narwhal នៅ​ក្នុង Ubuntu 11.04

Narwhal ជា​ប្រភេទ​មច្ឆជាតិ​ម្យ៉ាង​ដែល​មាន​ស្នែង​ដុះ​ចេញ​ពី​ច្រមុះ ហើយ 11.04 បាន​យក​ឈ្មោះ​សត្វ​នេះ​ធ្វើ​ជា​ឈ្មោះ​តំណាង​ឲ្យ កូដ របស់​ខ្លួន គឺ Natty Narwhal = Narwhal ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ 😀

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ (Wallpaper) មួយ​ចំនួន​អំពី Narwhal សម្រាប់ Ubuntu 11.04

ប្រភព៖ http://www.omgubuntu.co.uk/2011/05/5-narwhal-themed-wallpapers