កម្មវិធី Khmer Translator បង្កើត​ដោយ​ក្រុម Veayo.com អាច​ប្រើ​បាន​ជាមួយ Google Chrome ហើយ

ប្រើនៅលើ

អីយ៉ា! ពិត​ជា​ងាយ​ស្រួល​ជាង​មុន​ហើយ! នៅ​ពេល​នេះ​ Khmer Translator ដែល​បង្កើត​ដោយ​ក្រុម Veayo.com អាច​ដំណើរ​ការ​បាន​យ៉ាង​ស្រួល​នៅ​លើ Google ហើយ។ កាល​មុន​ទើប​តែ​ដំណើរ​ការ​លើ Firefox និង IE ប៉ុណ្ណោះ។ សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ខិត​ខំ​អភិវឌ្ឍ​របស់​ក្រុម Veayo.com ទៅ​លើកម្មវិធី Khmer Translator មួយ​នេះ។ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ដំឡើង​បាន ដោយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ veayo.com

 

បកប្រែពីភាសាថៃ មក ខ្មែរ

សូម​ទទួល​បាន​ភាពរីករាយ និង​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាមួយ​កម្មវិធី Khmer Translator ដែល​អាច​បកប្រែ​បាន​ច្រើន​ជាង ៣០ភាសា។ ^_^

បញ្ជាក់៖ កម្មវិធី​នេះ​ដើរ​បាន​នៅ​លើ IE 8,9 ; ; Google Chrome