បង្កើតគេហទំព័រផ្លូវកាត់នៅក្នុង Ubuntu

នេះគន្លឹះខ្លីមួយទៀតសំរាប់ការបង្កើតគេហទំព័រផ្លូវកាត់ ដោយបង្កើតនៅលើ Desktop នៅក្នុង 11.04 ។ គន្លឹះនេះបានផ្តល់ប្រយោជន៍ សំរាប់ធ្វើការបញ្ជាទៅគេហទំព័រតែម្តង ។

ដំបូងចុចកណ្តុរស្តាំលើផ្ទៃនៃ Desktop រួចយកពាក្យ​ Create Launcher


បន្ទាប់មកវាយ firefox www.it4ug.net ក្នុង Command

បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​នៅ​លើ អេក្រង់​ខាង​មុខ (Desktop) របស់​អ្នក។ គ្រាន់​តែ​ចុច អ្នក​នឹង​អាច​បើក​គេហទំព័រ​នោះ​បាន​ភ្លាមៗ។