ការបកប្រែ Toolbar ដោយខ្លួនឯងក្នុង Ms word 2010

អ្នកប្រហែលជាបានស្គាល់​រួច​មក​ហើយ​អំពី Ms Office 2007 ភាសាខ្មែរ ដែលបានបកប្រែ និងបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែរ។ តែមកដល់ពេលនេះហើយ ក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនទាន់បានផ្សាយថាមាន Ms Office 2010 ភាសាខ្មែរនៅឡើយទេ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែល​កំពុងរង់ចាំ​មែនទេ? បន្ដែយើងក៏អាចបកប្រែដោយខ្លួនឯងបានខ្លះដែរដូចជា Toolbar ហើយទុកគ្រាន់ប្រើខ្លួនឯងដែរ ទោះបីវាមិនពេញលេញក៏ដោយ៖

ដើម្បីកែពាក្យទាំងនេះ នៅលើ Toolbar ទៅជាភាសាខ្មែរបានសូមចូលទៅកម្មវិធី 2010៖

  • ចុច File —-> Option —> វាចេញផ្ទាំងមួយសូមចុចលើ Customize Ribbon
  • វាចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

  • សូមជ្រើសរើស Menu ឬអ្វីដែលអ្នកចងកែភាសាខ្មែរ
  • ចុច Rename ហើយវាយពាក្យថ្មីដែលអ្នកត្រូវសរសេរ —> Ok