អត្ថបទ​ចំនួន​១០ ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍ (១៥/មេសា/២០១១)

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឹ​ជា​អត្ថបទ​ទាំង​១០ ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​នេះ (១៥/មេសា/២០១១)៖

  1. បក​ប្រែ​ពាក្យ​បរទេស​នៅ​លើ Firefox ភ្លាមៗ មក​ជា​ភាសា​ខ្មែរ
  2. WineHQ
  3. តើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ណា ដែល​ទទួល​ការ​ពេញ​និយម​ពី​សំណាក់​អ្នក​ប្រើ នៅ​កម្ពុជា?
  4. កំពូល​អ្នក​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ
  5. គំនូស​តាង​លំហូរ ស្ដី​អំពី​ប្រភេទ​អាជ្ញាប័ណ្ណ
  6. ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ថ្មី​ដោយ សុខ ចំរើន
  7. ស្វែង​រក​កម្មវិធី Jailbreak តាម​រយៈ Cydia Search លើ​គេហទំព័រ
  8. បង្ហាញ​ដំណើរ​ការ​ទាញ​យក​របស់ Firefox ក្នុង Launcher របស់ Unity (Ubuntu 11.04)
  9. PHP ភ្ជាប់ Connection ទៅកាន់ MySQL ដោយប្រើ MySQLi class
  10. អក្សរ​ខ្មែរ​ក្នុង Google Chrome/Chroimum លើ Ubuntu មាន​បញ្ហា​ឬ?